Lånereglement

1. Alle har rett til gratis lån av bøker og andre media.  Bøker og annet aktuelt materiell som biblioteket ikke eier, skaffes gjennom  fjernlån fra andre bibliotek.

2. Lånetiden er 4 uker. For fjernlån gjelder den lånefristen biblioteket får oppgitt fra utlånende bibliotek. Enkelte bøker, tidsskrifter og spill er ikke til utlån, men kan brukes i biblioteket.

3. Lån kan fornyes dersom ikke andre venter på boka.  Fornyelse kan gjøres ved personlig frammøte, over telefon eller internett.

4. Om det du har lånt ikke er levert innen rimelig tid etter forfall, vil det bli sendt varselbrev. Låneren må da betale kr. 20,- for første gangs varsel, kr. 30,- for andre og kr 50,- for tredje. Tredje gangs varsel vil også være krav om erstatning dersom  det som er lånt ikke leveres innen 14 dager.

5. Lånere som unnlater å betale erstatning, mister låneretten til dette er ordnet opp i.

6. Barn under skolealder låner på foresattes lånekort. Barn på barnetrinnet kan få eget lånekort. Foresatt må være til stede ved utstedelse av kortet. F.o.m. ungdomsskolealder er det ikke nødvendig med foresattes godkjenning.

7. Låneren har ansvar for å oppgi nøyaktig adresse og telefonnummer, og gi beskjed ved endringer.

Godkjent av Driftsutvalget 26.02.14

Translate »
Click to listen highlighted text!